Agenda


De Holsbeekse Werkgroep Heemkunde vergadert in principe elke eerste donderdag van de maand (behalve tijdens de maanden juli en augustus) tussen 20.00u en 22.00u in een lokaal van het gemeentehuis te Holsbeek (Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek). Indien deze dag valt op een (wettelijke en/of kerkelijke) feestdag, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende donderdag. Op deze webpagina wordt een eventuele uitzondering minstens daags na de voorafgaandelijke vergadering aangekondigd. Archiefstukken uit het gemeente-archief kunnen worden geraadpleegd tijdens de vergadering indien dit vooraf werd afgesproken (via de voorzitter).

De vergadering staat open voor elkeen die een bijdrage wil leveren aan het onderzoek van het verleden van onze gemeente en haar inwoners, en u kan er terecht met vragen over datzelfde "heem" Holsbeek.

Volgende vergadering : donderdag 5 december 2019 om 20:00 in het gemeentehuis te Holsbeek

Film "Bevrijding van Leuven en Holsbeek" (Plieger) door Jos Libotton en Rudy Janssens in "De Koepel" op dinsdag 17 december 2019 om 14:30 (i.s.m. "De Sprankel").

Herdenking slachtoffers Mosquito + V1 Holsbeek-Dorp + V1 Kortrijk-Dutsel op zaterdag 28 december 2019. Meer info volgt.

Volgende vergaderdata:

- donderdag 2 januari 2020 (nog te bevestigen op volgende bijeenkomst)


Agenda:
- onderzoeksthema's:
- Open Monumentendag 2020
- Herdenking "75 jaar Bevrijding"
- straatnaamgeving buurtwegen
- plaatsen toeristische / erfgoed borden
- publicaties aangaande de regio Holsbeek/Hageland (kennisgeving - uitwisseling)
- nieuws vanuit "Heemkunde Vlaams-Brabant VZW"
- nieuws vanuit "Histories VZW"