Agenda


De Holsbeekse Werkgroep Heemkunde vergadert in principe elke eerste donderdag van de maand (behalve tijdens de maanden juli en augustus) tussen 20.00u en 22.00u in een lokaal van het gemeentehuis te Holsbeek (Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek). Indien deze dag valt op een (wettelijke en/of kerkelijke) feestdag, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende donderdag. Op deze webpagina wordt een eventuele uitzondering minstens daags na de voorafgaandelijke vergadering aangekondigd. Archiefstukken uit het gemeente-archief kunnen worden geraadpleegd tijdens de vergadering indien dit vooraf werd afgesproken (via de voorzitter). Omwille van de verbouwingswerken aan het gemeentehuis zal de vergadering tijdelijk plaatsvinden bij de voorzitter thuis.

De vergadering staat open voor elkeen die een bijdrage wil leveren aan het onderzoek van het verleden van onze gemeente en haar inwoners, en u kan er terecht met vragen over datzelfde "heem" Holsbeek.

Op donderdag 5 oktober 2023 om 20:00 komen we samen bij de voorzitter thuis (evaluatie OMD 2023, thema OMD 2024, straatnaamgeving).

Volgende vergaderdata:

- donderdag 9 november 2023 te 20:00 komen we samen bij de voorzitter thuis.


Agenda:
- onderzoeksthema's:
- Open Monumentendag 10 september 2023, thema "Met hart en ziel!", concreet te Holsbeek "Levend erfgoed" en "Houtig Erfgoed". Het thema van de open monumentendag betreft "Met hart en ziel!" en we zochten dan ook naar representatieve voorbeelden binnen onze gemeente. We geven dan ook graag het woord aan Staf Van den Bergh (lezing - "Levend erfgoed" - in het verlengde van het thema van de erfgoeddag "Beestig erfgoed") als aan Dirk Van den Ende (plaatsbezoek - Houtig Erfgoed), sprekende voorbeelden uit onze eigengemeente, overigens volledig in lijn van het thema van onze noorderburen, waar we onze inspiratie haalden.
- Open Monumentendag 8 september 2024, thema "En route! (Routes, netwerken & connecties)!"
- Open Monumentendag 14 september 2025, thema "Architecturaal erfgoed"
- straatnaamgeving buurtwegen
- toeristische / erfgoed borden
- publicaties aangaande de regio Holsbeek/Hageland (kennisgeving - uitwisseling)
- nieuws vanuit "Heemkunde Vlaams-Brabant VZW"
- nieuws vanuit "Histories VZW"