Boeken

De rubriek "overzicht van boeken over het grondgebied van de gemeente Holsbeek" beoogt een makkelijke toegang voor elkeen die zijn/haar kennis over deze gemeente wil uitbreiden, misschien vormt het lezen van deze literatuur zelfs een startpunt tot de boeiende zoektocht naar het verleden. Zoals u begrijpt is deze lijst voortdurend in aanvulling. Mocht u werken kennen welke aspecten van de geschiedenis van onze gemeente bevatten, mag u de referentie steeds doorgeven.

In de toekomst zal deze lijst worden uitgebreid met het aangeven van de locatie waar men deze boeken kan aanschaffen, of raadplegen, om alzo de toegankelijkheid van informatie te verbeteren.

De volgorde van de werken in deze lijst is vooreerst opgesplitst volgens de regio, en in tweede orde op datum van uitgifte.

Fusiegemeente Holsbeek

65-plussers in Holsbeek.
Mieke Boogaerts, Robbie Renier - 1980

Vanuit eigen leefmilieu naar toerisme en tewerkstelling in Groot-Holsbeek.
ACV Holsbeek - 1986

Kijk Holsbeek.
Paul Crab - 1987

Oost-Brabant, kennismaking met Holsbeek.
Frans Vansteenbeeck, Jos Libotton - 1989
D/1989/3800/1

75 jaar SP Holsbeek.
Jos Libotton - 1997 (in eigen beheer)

100 jaar de lens op Holsbeek.
Louis Peeters - 2009 (in eigen beheer)

De vuurkruisers van Holsbeek.
Jos Libotton - 2014 (in eigen beheer)

Koningskinderen van Holsbeek.
Jos Libotton - 2015 (in eigen beheer)

Deelgemeente Holsbeek

100 jaar fanfare Sint-Maurus Holsbeek 1977.

Het Heilig Hartbeeld van Holsbeek (1927-1982).
Jos Libotton - 1982

De legende van het IJzeren Kruis.
Jos Libotton, Paul Crab - 1984

Scherven vertellen.
Gust Boschmans - 1993.

Aspecten van de politieke geschiedenis van Holsbeek, de gemeenteraadsverkiezingen.
Jos Libotton - 1994.

Scherven vertellen 2.
Gust Boschmans - 1998.

Geschiedkundige sprokkelingen over Holsbeek & Attenhoven.
Jos Libotton - 2010.

De Sint-Mauruskerk in Holsbeek - 100 jaar kerk, 444 jaar toren.
David Mellaerts - 2010.
D/2010/12.335/1
ISBN: 9789081574501

Deelgemeente Kortrijk-Dutsel

Wel en Wee van Kortrijk-Dutsel.
E.H. Constant Noppen - 1952

150 jaar Koninklijke Fanfare "De Ware Vrienden" Kortrijk-Dutsel 1829-1979.

Uit de tijd van toen, 100 jaar Koninklijke Fanfare Sint-Catharina 1984.

Koninklijke Fanfare De Ware Vrienden Kortrijk-Dutsel, 175 jaar dorpsleven, een stukje dorpsgeschiedenis.
Ludo Van Cauwenberg - 2004

Deelgemeente Nieuwrode

De Mirakuleuze gebeurtenis van Nieuwrode - Het grootste Mirakel Gods.
C. Serneels Miseur

1906-1981, Nieuwrode en zijn 75-jarige fanfare "De Veldbazuin".
Een kijk- en leesboek samengesteld door Hugo Claes.

Van Nuenrode tot Nieuwrode, een greep uit 850 jaar dorpsgeschiedenis.
Louis Peeters - 1995

Nieuwrode, alsof het gisteren was. een greep uit 850 jaar kerkgeschiedenis.
Louis Peeters - 1999

Waterproductiecentrum Het Rot - Nieuwrode.
VMW - 1988.

Nieuwrode ondersteboven - plaatsnaamanalyse van een dorp.
Nele Daems 1999 onuitgegeven verhandeling.

Deelgemeente Sint-Pieters-Rode

Het Kasteel van Horst.
vzw Vrienden van Horst - 1991