Agenda


De Holsbeekse Werkgroep Heemkunde vergadert in principe elke eerste donderdag van de maand (behalve tijdens de maanden juli en augustus) tussen 20.00u en 22.00u in een lokaal van het gemeentehuis te Holsbeek (Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek). Indien deze dag valt op een (wettelijke en/of kerkelijke) feestdag, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende donderdag. Op deze webpagina wordt een eventuele uitzondering minstens daags na de voorafgaandelijke vergadering aangekondigd. Archiefstukken uit het gemeente-archief kunnen worden geraadpleegd tijdens de vergadering indien dit vooraf werd afgesproken (via de voorzitter).

De vergadering staat open voor elkeen die een bijdrage wil leveren aan het onderzoek van het verleden van onze gemeente en haar inwoners, en u kan er terecht met vragen over datzelfde "heem" Holsbeek.

Op donderdag 4 juli 2024 om 20:00 vergaderen we op het gemeentehuis (Dutselstraat 15).

Volgende vergaderdata:

- donderdag 5 september 2024 te 20:00 komen we samen, in het gemeentehuis.


Agenda:
- onderzoeksthema's:
- Open Monumentendag 8 september 2024, thema "En route! (Routes, netwerken & connecties)!"
- Open Monumentendag 14 september 2025, thema "Architecturaal erfgoed"
- straatnaamgeving buurtwegen
- toeristische / erfgoed borden
- publicaties aangaande de regio Holsbeek/Hageland (kennisgeving - uitwisseling)
- nieuws vanuit "Heemkunde Vlaams-Brabant VZW"
- nieuws vanuit "Histories VZW"