Heemkunde Holsbeek

Ter gelegenheid van tentoonstellingen, vergaderingen en gesprekken blijkt steeds weer hoeveel Holsbekenaren actief bezig zijn met de studie van allerlei aspecten van de gemeente. Sommigen pluizen de geschiedenis uit in archieven of noteren wat de oudsten onder ons nog weten, ook uit overlevering. Of zoeken op wat onze gebouwen te vertellen hebben, van Horst tot het simpelste veldkapelletje. Anderen reconstrueren de genealogie van Holsbeekse families, verzamelen oude foto's, doodsprentjes of anecdoten die het verleden doen herleven. Of noteren de dialectvormen van de taal die gesproken "werd" en allerlei gebruiken die verdwijnen. Velen vinden hun gading in het bestuderen van het milieu, van bodem en water, dat steeds het kader heeft gevormd van wonen, leven en werk. Of observeren planten en dieren die in wisselwerking met de mens het heem met hem delen. En het blijkt dan dat de meesten naar contacten zoeken om ervaringen uit te wisselen, gedachten op te doen en vooral naar een middel om hun vondsten kenbaar te maken.

Om na te gaan onder welke vorm dit optimaal kan gebeuren werden alle geinteresseerden opgeroepen tot een gedachtenwisseling op donderdag 29 april 1993 om 20 uur in de raadszaal van het Gemeentehuis te Holsbeek (Kortrijk-Dutsel). Al de aanwezigen waren akkoord om de geformuleerde doelstellingen samen te vatten onder de noemer Heemkunde. Dit behelst inderdaad veel meer dan de kennis van geschiedenis en folklore. Alles wat het heem betreft is inderdaad wetenswaardig en de kennis ervan kan slechts bijdragen tot een beter samen-leven. De natuur en de mensen, het verleden tot nu zal in al zijn facetten kunnen belicht worden. Ons Heem is de Gemeente Holsbeek, de zo typische zuid-west hoek van het Hageland, geschaard rond de Winge-vallei. Het is nochtans niet uitgesloten dat bij gelegenheid wordt uitgeweid op een naburig grondgebied.

De wens kwam tot uiting om gewoon een werkgroep te zijn waarvan iedereen deel uitmaakt die iets wil vertellen. Dat kan eenmalig zijn om een wetenswaardigheid mee te delen of om te reageren op een gestelde vraag; of meer regelmatig als werkende kracht. Regelmatig, nu in principe ieder eerste donderdag van de maand (zie specifiek de AGENDA onder de rubriek WERKGROEP), is er een open vergadering om 20uur in het Gemeentehuis. Werkprojecten worden er voorgelegd en besproken, eventueel reeds goedgekeurd om gepubliceerd te worden. Het is zeer verheugend dat vertegenwoordigers van het Gemeentebestuur onmiddellijk hebben voorgesteld dat de Mededelingen van de Werkgroep als bijlage van het Info-blad zou worden uitgegeven. Dit is een baanbrekend initiatief omdat zo niemand lid hoeft te worden en iedereen toch kan meewerken en op de hoogte zal zijn. De Werkgroep hoopt dat alle dorpen er hun gemeenschap in terugvinden, dat de schoolgaande jeugd er de vetten krijgt om diep wortel te schieten en het de inwijkelingen onder ons de kans biedt om zich in hun nieuw heem te integreren.


De leden van de Holsbeekse Werkgroep Heemkunde