Visie

Website

Deze website wordt beheerd door Rudy Janssens die hiermee een bijdrage wil leveren in het tot stand komen van een publieke gegevensbank ten dienste van de ge´nteresseerden naar de geschiedenis van de gemeente Holsbeek. Graag bereid om deze poging bij te schaven in functie van uw constructieve opmerkingen.

Dank overigens aan allen die me h(i)elpen bij het tot stand komen van deze website, zowel technisch (broertje, de collega's) als inhoudelijk.

Mededelingen

We streven ernaar alle via het infoblad verschenen teksten - en hun continue bijwerking in functie van de verdere onderzoeksresultaten - via dit kanaal ter beschikking te stellen. Naarmate deze mededelingen kunnen worden ge´ntegreerd in de web-versie van een Holsbeekse monografie (zie verder) zullen ze evenwel uit deze rubriek worden verwijderd. In een eerste faze opteren we voor het opbouwen van een geschikte struktuur, waarna het vervolledigen van de reeds beschikbare informatie (eerst de teksten, daarna de illustraties), en in een laatste fase de integratie tot een globaal document wordt nagestreefd.

Monografie

De in 1988 door de heren Jos Libotton en Frans Vansteenbeeck samengestelde monografie "Kennismaking met Holsbeek" in de reeks "Oost-Brabant" n.a.v. de "streekgidsencursus OOST-BRABANT" ingericht vanuit het toenmalige "Opbouwwerk Interleuven VZW" is dringend aan herziening toe. Na het aanvullen en actualiseren van de tekst, het corrigeren van foutieve gegevens en vooral het verwijzen naar het gebruikt bronnenmateriaal, kan dit opzet aan elke ge´nteresseerde (inwoner, student,...) worden aangeboden als een bruikbaar werkinstrument. Naast een interactieve aanpak via deze website zal er op termijn via dit kanaal tevens een globaal en continu bijgewerkt PDF-document ter beschikking worden gesteld.